Skip to contentSkip to navigation menu

Cardiff Insider blogs

Steffan's blog

O'r ddinas....

This blog is now closed. Please see the homepage for other insiders you can follow.

Hwyl yr Ŵyl…

Helyntion Crol Dolig Cyn imi droi rownd, roedd hi’n bump o’r gloch ar brynhawn Iau ola’r tymor ym Mhrifysgol Caerdydd…y traethodau wedi’u cyflwyno, y gwin wedi’i agor ar gerddoriaeth Nadoligaidd yn blastio. Ie, HWRE a HALELIWIA daeth hi’n amser dathlu diwedd y tymor. Pa well ffordd i wneud hynny nag ar grol Gym Gym olaf

Continue reading

Prysurdeb

Fe ddaeth hi’n Wythnos 10! Mae’n anodd coelio cyn lleied o amser sydd ar ol o’r tymor hwn. Mewn dim bydd pawb yn mynd am adref ac yn ymbaratoi ar gyfer arholiadau a phrofion ac amrywiol asesiadau sydd i’w cyflwyno ar y ôl y Nadolig. Mae’n rhaid cyfaddef nad ydw i wedi cael llawer o

Continue reading

MYNNA DDYSG YN DY IAITH !

Gan ei bod hi bellach yn dod yn amser penderfynu ar opsiynau prifysgol a’r math o gwrs yr ydych am ei ddilyn, dwi am gymryd y cyfle yma i son ychydig am y cyfleoedd a’r manteision sy’n deillio o ganlyniad i astudio’n Gymraeg ym mhrifysgolion Cymru, ac yn benodol felly ym Mhrifysgol Caerdydd. Wrth wneud

Continue reading

TWRW a’r fath bethau

Ymddiheuriadau mai rwan ydw i’n blogio am nos Lun, ond dwi’n meddwl ei bod hi wedi cymryd tan rwan i mi adfer! Do, fe ddechreuodd noson Gymraeg fisol newydd Clwb Ifor Bach mewn steil go iawn. Tawelwch llethol, yn hytrach na TWRW, a ddaeth dros y ty yma fore Mawrth, fel tai llawer o’r myfyrwyr

Continue reading

Gyrfaoedd fin nos?

Dim ond ar ddamwain y des i ar draws sgwrs a oedd o ddiddordeb arbennig i mi fel myfyriwr Gwleidyddiaeth. Lwcus i mi weld nodyn gan fyfyriwr ychydig mwy cydwybodol na fi yn hysbysu’r digwyddiad ar dudalen Facebook y Gymdeithas Wleidyddiaeth. Rhaid cyfaddef nad oeddwn i wedi cofrestru â Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Caerdydd…yng nghanol holl

Continue reading