Skip to contentSkip to navigation menu

Cardiff Insider blogs

Steffan's blog

O'r ddinas....

This blog is now closed. Please see the homepage for other insiders you can follow.

Lectures

Hwyl yr Ŵyl…

Helyntion Crol Dolig Cyn imi droi rownd, roedd hi’n bump o’r gloch ar brynhawn Iau ola’r tymor ym Mhrifysgol Caerdydd…y traethodau wedi’u cyflwyno, y gwin wedi’i agor ar gerddoriaeth Nadoligaidd yn blastio. Ie, HWRE a HALELIWIA daeth hi’n amser dathlu diwedd y tymor. Pa well ffordd i wneud hynny nag ar grol Gym Gym olaf

Continue reading

Gyrfaoedd fin nos?

Dim ond ar ddamwain y des i ar draws sgwrs a oedd o ddiddordeb arbennig i mi fel myfyriwr Gwleidyddiaeth. Lwcus i mi weld nodyn gan fyfyriwr ychydig mwy cydwybodol na fi yn hysbysu’r digwyddiad ar dudalen Facebook y Gymdeithas Wleidyddiaeth. Rhaid cyfaddef nad oeddwn i wedi cofrestru â Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Caerdydd…yng nghanol holl

Continue reading