Skip to contentSkip to navigation menu

Cardiff Insider blogs

Steffan's blog

O'r ddinas....

This blog is now closed. Please see the homepage for other insiders you can follow.

Prysurdeb

Fe ddaeth hi’n Wythnos 10! Mae’n anodd coelio cyn lleied o amser sydd ar ol o’r tymor hwn. Mewn dim bydd pawb yn mynd am adref ac yn ymbaratoi ar gyfer arholiadau a phrofion ac amrywiol asesiadau sydd i’w cyflwyno ar y ôl y Nadolig. Mae’n rhaid cyfaddef nad ydw i wedi cael llawer o amser o’r gwbl i feddwl am y Nadolig eto. Dyma grynhoi ychydig o fy hanes dros yr wythnosau diwethaf felly.

Y Ddawns Ryng-golegol

Y penwythnos cyn diwethaf, bu criw mawr ohonom yn Aberystwyth ar gyfer y ddawns Ryng-golegol. Mae’r Ddawns yn nhymor yr hydref un o o uchafbwyntiau’r tymor heb os. Heidiodd dau fws ohonom o Gaerdydd ar y nos Wener am noson allan yn Aber gyda’n cyd-fyfyrwyr Cymraeg o holl brifysgolion Cymru. Roedd hi’n braf cael dal i fyny â ffrindiau ysgol ac amrywiol gyfeillion eraill o amgylch tafarndai’r dre cyn diweddu yn yr enwog Pier Pressure! Mae lle aros dros nos yn y Gawell Chwaraeon ar Gampws Penglais, ond o brofiad y flwyddyn gyntaf nid dyma’r gwesty fwyaf moethus ger y lli! Roeddwn yn ffodus bod gan fy ffrind Ifan dy yn y dre ac iddo gynnig llety inni. Diolch yn fawr, Ifan ! Mewn dim o dro, roedd hi’n brynhawn Sadwrn wedi llond bol o frecwast mewn caffi chwaethus yn y dre, roedd hi’n amser gwisgo’r Crysau T ac ail-ymgynnull yn y Llew Du i wylio’r gem rygbi. Afraid dweud, roedd yr Hen Lew Du dan ei sang. Fyny Rhiw Penglais wedi swper ac ymweliad ag ambell dafarn arall wedyn ar gyfer y Ddawns ei hun. Cafwyd gwledd o gerddoriaeth ac ambell mosh pit ! Roedd Candelas, Y Bandana, Mellt, Y Reu, Ysgol Sul a Guto Rhun yn DJio oll i’w clywed ar y nos Sadwrn!! Yr unig siomedigaeth oedd o fewn dim o dro roedd hi’n amser llwytho’r ddau fws yn sydyn a chychwyn yn ôl am y brifddinas! Roedd rhai yn cysgu yn syth bin tra bo rhai eraill yn fwy uchel eu cloch ar hyd lonydd y wlad….

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Undeb y Myfyrwyr

Dwi heb son ryw lawer am fy ngwaith fel Swyddog y Gymraeg yn Undeb y Myfyrwyr ar y blog hyd yma rhwng pob dim. Serch hynny, mae hi wedi bod yn dymor prysur tu hwnt gyda llawer iawn o ddatblygiadau cyffrous. Roeddwn yn gyfrifol am gyflwyno Siarter iaith Gymraeg Cenedlaethol Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr Cymru i’r Undeb ddechrau’r mis. Fel rhan o’r argymhellion roedd yr hawl i siarad Cymraeg mewn cyfarfodydd democrataidd. Roeddwn wrth fy modd i allu gwneud hynny yn y Cyfarfod Blynyddol nos Iau. Y Cyfarfod Blynyddol yw’r cyfarfod pwysicaf yng nghalendr Undeb y Myfyrwyr felly dyma ddatblygiad hynod bwysig a dderbyniodd groeso cynnes gan lawer. Darllenwch fy erthygl i TafOd am y Cyfarfod yma: http://issuu.com/mikeocd/docs/gr1039 (Mae TafOd yng nghefn y cyhoeddiad Gair Rhydd ehangach)

Hefyd, os hoffech ddarllen mwy o am gymradwyo’r Siarter, mae’r datganiad i’w weld ar wefan yr Undeb, yma: http://www.cardiffstudents.com/news/article/6013/Siartr-yr-Iaith-Gymraeg-/

Nol at y Bandana!

Mae’n rhaid ein bod wedi mwynhau’r Bandana y penwythnos blaenorol yn y Ddawns yn Aberystwyth gan inni benderfynu mynd i’w gweld eto neithiwr yng Nghlwb Ifor Bach. Roedd awyrgylch fywiog iawn yno eto neithiwr a phawb mewn hwyliau da wedi i Gymru guro’r gem rygbi hefyd! Fe wnaeth y Bandana blesio eto neithiwr gyda ffefrynnau hen a newydd fel ei gilydd. Mae’n debyg mai dyma’r gig olaf yr awn iddo y tymor hwn, gan obeithio y bydd arlwy’r tymor nesaf yno cystal os nad yn well nag eleni.

PRYSUR!

Mae llawer i’w wneud cyn y caf feddwl am y ‘Dolig o ysgrifennu traethawd 2,000 o eiriau ar International Law i gyflwyno cynnig am refferendwm (mwy am hyn yn fuan gobeithio!) i Senedd yr Undeb a mynd i fwynhau amryw ginio a noson allan…Am y tro!

 

ON. Lluniau i ddilyn

 

 

 

If private or personal information is posted in any comment it will be deleted as soon as possible to protect the privacy of the commenter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Read our comments policy before you post